Wyszukaj w airfoto   Katalog zdjęć   ART   Klub   Dane statków powietrznych   Download   Forum   Linki   Newsy   Kontakt Newsy
  zapisz
  wypisz
Nowa publikacja "Osi±gi, wyważenie i planowanie lotu" .
 Wydawnictwo Pileus poszerzyło ofertę o kolejn± pozycję ksi±żkow±.

20.01.2014 r. rozpocznie si
ę dystrybucja pierwszego podręcznika z planowanej serii Szkolenie samolotowe EASA - „Osi±gi, wyważ
enie i planowanie lotu".
Publikacja jest w pe
ł
ni zgodna z sylabusem Part - FCL w zakresie szkolenia do licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A).
Autor poszerzy
ł podręcznik o wybrane zagadnienia, których znajomo¶ć wymagana jest od pilotów zawodowych i liniowych. Lektura publikacji może zaciekawić też wszystkie osoby zwi±
zane z operacjami lotniczymi
- informatorów FIS, kontrolerów ATC, dyspozytorów lotniczych oraz pracowników firm lotniczych.

Atutem podr
ęcznika jest oparcie się na najnowszych prawnych regulacjach europejskich. Zawiera wiele rysunków, wykresów i tabel, które pozwalaj± łatwiej przyswajać lotnicz± wiedzę. Pozycja obowi±zkowa na półce każdej osoby zwi±zanej z lotnictwem.

Autorem jest Rafał Laskowski - wychowanek dwóch aeroklubów, absolwent O¶rodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.
Na co dzie
ń pilot i Szef Instruktorów Szkolenia Teoretycznego regionalnej linii lotniczej Eurolot. Wykładowca szkoleń dla pilotów samolotowych i dyspozytorów lotniczych.

Pileus jest firm± o profilu wydawniczym działaj±c± na rynku od roku 2012r. W ofercie dostepne s± między innymi logbooki dla różnych specjalno¶ci zgodne z najnowszymi wymaganiami EASA, kalendarze ¶cienne, terminarze lotnicze. Aktualnie trwaj± prace nad kolejnymi podręcznikami szkolenia samolotowego i szybowcowego zarówno autorów polskich jak i zagranicznych.

Na rok 2014 zapowiadane s± kolejne tytuły oraz ci±głe powiększanie oferty.

Dostępne pozycje wydawnicze znajd± Państwo na stronie sklep.pileus.eu

Dodatkowych informacji udziela:
Wydawnictwo Pileus
biuro@pileus.eu
(22) 393 11 40 (9-17)

20 stycznia 2015
KALENDARZ LOTNICZY AIRFOTO 2015 JUŻ W SPRZEDAŻY !
... więcej
18 stycznia 2015
Nowa publikacja "Ł±czno¶ć" z serii Szkolenie samolotowe EASA
... więcej
17 stycznia 2015
Ostatnio dodane zdjęcie w kategorii Exclusive

... więcej
Sonda
Archiwum ankiet
Rejestracja domen, Hosting, Serwery WWW, Backup online, Komputer osobisty w chmurze